Szczegóły szkolenia

Profesjonalna asysta endodontyczna

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie fachowego wspomagania pracy lekarza endodonty. Szkolenie obejmuje szereg zagadnień pozwalających na osiągnięcie tego założenia, m.in. przygotowanie pacjenta i odpowiedniego instrumentarium do zabiegu, zapoznanie z zadaniami asystentki/ higienistki na poszczególnych etapach leczenia kanałowego oraz z technikami pracy, m.in. „cztery ręce” (część teoretyczna i praktyczna). Nacisk na część praktyczną szkolenia (warsztaty) służy głównie odpowiedniemu usystematyzowaniu przekazywanej wiedzy teoretycznej, tak, aby uczestnicy nabrali pewności i w sposób świadomy mogli uczestniczyć w zabiegach endodontycznych wykonywanych przez stomatologa. Założeniem szkolenia jest rozwijanie pozytywnych cech charakteru uczestników, kierowania się wyłącznie dobrem pacjenta, dążenia do aktualizowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Plan szkolenia

Wykład teoretyczny:

 • - Rodzaje zabiegów endodontycznych.
 • - Rola asysty we współpracy z lekarzem endodontą.
 • - Ergonomia w zabiegach endodontycznych- praca na cztery i sześć rąk.
 • - Przygotowanie pacjenta do zabiegu endodontycznego.
 • - Koferdam – rodzaje i sposoby zakładania.
 • - Instrumentarium endodontyczne.
 • - Materiały stosowane w leczeniu endodontycznym.

Zajęcia praktyczne - warsztaty:

 • - Przygotowanie stanowiska pracy
 • - Odpowiednie zabezpieczenie pacjenta
 • - Ergonomiczne ułożenie instrumentów i materiałów endodontycznych
 • - Ergonomiczne ułożenie pacjenta
 • - Właściwe założenie koferdamu (ćwiczenie na fantomach)
 • - Praca na cztery i sześć rąk - ćwiczenie przy unicie stomatologicznym
 • - Techniki przekazywania instrumentarium

Termin szkolenia

26.08.2023 r. godzina 10.00 - 17.00

Miejsce szkolenia

Warszawa ul. Ząbkowska 42 - Budynek Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej

Zapisy

Zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie lub szkolenia@cezalfa.pl

Cena szkolenia

Cena uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 54O PLN brutto
Firmy zgłaszających dwie osoby lub więcej otrzymują rabat w wysokości 25% kosztów za drugą i następną osobę.
W cenie: materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów, materiały edukacyjne w formie drukowanej, lunch, przekąski i przerwy kawowe, certyfikat.

Organizator szkolenia

Centrum Edukacji Zawodowej ALFA sp. z o.o.
Ul. Ząbkowska 42, 03-735 Warszawa
tel. 668 688 747 lub 783 253 206
NIP: 1132828021
REGON: 142806227
Nr konta: 131750 0012 0000 0000 3679 1969