Nowe szkolenie

Profesjonalna asysta endodontyczna

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie fachowego wspomagania pracy lekarza endodonty.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie

Centrum Edukacji Zawodowej ALFA sp. z o.o. od parunastu lat jest organem prowadzącym Policealną Warszawską Szkołę Medyczną, która jest jedną z najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Zaufanie

Wysoki standard naszej działalności jest poparty pozytywnymi opiniami Ministerstwa Zdrowia oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rzetelność

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia dostosowane do konkretnego stanowiska pracy, jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiona w sposób dostępny i przyjazny.

Wiarygodność

Nasza firma szkoleniowa jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00375/2021.

Profesjonalizm

Wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy. Profesjonalizm kadry, innowacyjne rozwiązania wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki i nowoczesne metody nauczania tworzą wysoki standard oferowanych usług.

Wiedza

Dzięki naszej działalności tysiące słuchaczy zdobyło nowy zawód lub podniosło swoje kwalifikacje.